Najważniejsze, to ustrzec się przed kłamstwami celowymi, prowadzącymi w konsekwencji do nieprawidłowości i nadużyć w przedsiębiorstwie.

Pamiętajmy też, że bezpieczeństwo w firmie można zwiększyć już od momentu rekrutacji, np. za pomocą background screening’u.

Niejaki Scott Thompson, były prezes Yahoo pokusił się o kłamstwo w CV w swojej przeszłości. Pochwalił się dyplomem z IT, którego nie miał (kończył studia z księgowości). Jeffrey Papows, były prezes IBM, gdy ubiegał się o pracę, mówił z kolei, że pracował jako pilot, podczas gdy tak naprawdę był kontrolerem ruchu lotniczego i kapitanem w piechocie morskiej. Jak się okazuje, kreatywności nie brakuje również Polakom starającym się o pracę…

Z badania „Kłamstwa w CV na polskim rynku pracy” przeprowadzonego wśród 659 osób zajmujących się rekrutacją wynika, że aż 81 proc. badanych firm padło ofiarą oszustw ze strony kandydatów.

Kłamstwa i kłamstewka

Najczęstsze kłamstwa dotyczą umiejętności dodatkowych: znajomości języków obcych, obsługi oprogramowania, posiadania prawa jazdy (85 proc.), dat zatrudnienia w poprzednich firmach (według 58,7 proc.), zakresu wykonywanych obowiązków (53,7 proc.), a także wcześniej zajmowanych stanowisk (28,9 proc.) i uzyskanego wykształcenia (23,1 proc.). Najrzadziej respondenci spotykali się z fałszywymi danymi osobowymi (2,5 proc.) oraz z zatajonym powodem odejścia z poprzedniego miejsca pracy. Tuż za handlowcami uplasowali się pracownicy administracji (ok. 30 proc.), którzy starając się o pracę nie mogą oprzeć się pokusie zawyżania swoich kompetencji. Po pracownikach administracji, największą skłonność do naciągania faktów mają pracownicy produkcyjni, a tuż za nimi – menedżerowie.

Oni kłamią najczęściej

Jak wynika z badania, najczęściej oszustów można spotkać w działach sprzedaży (60,3 proc.). Tuż za handlowcami uplasowali się pracownicy administracji (ok. 30 proc.), którzy starając się o pracę nie mogą oprzeć się pokusie zawyżania swoich kompetencji. Po pracownikach administracji, największą skłonność do naciągania faktów mają pracownicy produkcyjni, a tuż za nimi – menedżerowie. Niechlubną, pierwszą piątkę oszustów zamyka dział finansowy (18,2 proc.). 

Kłamstwo kandydata słono kosztuje… pracodawcę

Oszacowanie strat finansowych, jakie ponoszą przedsiębiorcy w wyniku zatrudniania nieuczciwych pracowników, nie jest łatwe. Aż 59,5 proc. ankietowanych nie umiało wycenić poniesionej szkody. Ponad 25 proc. respondentów podało kwotę poniżej 50 tys. złotych w skali roku. O stratach rzędu 50 – 100 tysięcy wspomniało 10,7 proc. ankietowanych, z kolei 4,1 proc. szacuje szkody na ponad 100 tys. złotych w skali roku.


Przyczyny strat

Za przyczynę poniesionych strat ankietowani podawali najczęściej konieczność przeprowadzania kolejnej rekrutacji (blisko 77,7 proc. odpowiedzi), zbyt niskie kompetencje pracownika (57 proc.) oraz konieczność przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla pracowników niedostatecznie wykwalifikowanych (28,1 proc.). Na kolejnych pozycjach uplasowały się: nieprofesjonalna obsługa klienta (24 proc.), negatywne postawy wobec pracy (23,1 proc.), problemy z frekwencją (15,7 proc.) i nieterminowość (10,7 proc.). Zaledwie 7,5 proc. badanych wskazało kradzieże lub oszustwa, których dopuścili się nieuczciwi pracownicy.

Co robić, by temu zapobiec?

Kiedy kandydat kłamie, najczęściej pociera nos, dotyka ust, nerwowo kręci się na krześle, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego itd. Niestety, w blisko 27,3 proc. wypadków do ujawnienia oszustwa dochodzi w początkowym okresie zatrudnienia. Jedynie nieliczne odpowiedzi wskazują na późniejszy okres pracy lub inne okoliczności, takie jak testy kompetencji (łącznie nieco ponad 2,4 proc). W przypadku gdy jednak dojdzie już do zatrudnienia osoby, która dopuściła się kłamstwa, wielokrotnie odkrycie tego faktu ma charakter przypadkowy, np. przez rozmowy „przy piwie” ze wspólnymi znajomymi osoby zatrudnionej. Dlatego lepiej „dmuchać na zimne” i nie dać się oszukać, ubezpieczając się przed takimi wypadkami losu, poprzez wprowadzenie background screening’u, który oferuje Screening.pl à office@screening.pl

Żródło: Pulshr.pl

Link, na który warto zajrzeć: https://verificators.com/