Sprawdzanie potencjalnych pracowników często jest tematem traktowanym pobłażliwie, bądź jest zagadnieniem całkowicie ignorowanym przez pracodawców.

CV czytamy pobieżnie, ślepo wierząc we wszystko, co jest tam napisane. A co jeśli okaże się, że osoba, którą zatrudniliśmy na danym stanowisku nie jest tą, za kogo się podaje? Co jeśli dany kandydat skłamał opisując swoje doświadczenie, ukończone uczelnie, czy kompetencje ? Czy chcemy zatrudnić specjalistę, który specjalistą nie jest?

Większe lub mniejsze oszustwa trafiają się już w co trzecim życiorysie. Typowe kłamstwa dotyczą wykształcenia, doświadczenia, czy też przyczyn rozstania się z poprzednim pracodawcą. Raczej nie dowiemy się, że aplikant na stanowisko, które oferujemy z poprzedniej pracy został wyrzucony  np. za wyniesienie z firmy poufnych danych. Najczęściej słyszymy, że kandydat nie miał możliwości rozwoju zawodowego. Oczywiście część informacji z otrzymanego CV jesteśmy w stanie zweryfikować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale są też takie, których nie możemy sprawdzić, bądź też są najzwyczajniej w świecie podrobione.

Podrabiane referencje i dyplomy

Nie od dziś wiadomo, że podrabiane produkty są problemem na szeroką skalę. Ale nie wszyscy wiedzą, że podrabia się nie tylko artykuły spożywcze, chemiczne czy też odzieżowe, ale również dyplomy, certyfikaty, referencje itp.  Utrata pracy za kłamstwa podane w CV związane z wykształceniem  spotkała chociażby Scotta Thompsona – prezesa portalu Yahoo. Częstym kłamstwem umieszczanym w CV jest również okres zatrudnienia, kandydaci, aby skrócić okres, w którym byli bezrobotni, a tym samym przedłużyć okres nabywania doświadczenia, przedłużają sobie w CV czas, kiedy byli zatrudnieni w poprzednich firmach, nagle okazuje się, że firma, w której byli pracownikami 6 miesięcy zatrudniała ich przez rok. Takie „grzeszki” dla pracodawców mogą okazać się bardzo kosztowne. Co jeśli pracownik, którego zatrudnimy i poprosimy o przygotowanie jakiegoś projektu nie będzie miał wystarczającej wiedzy w danym temacie i przez jego niekompetencje stracimy istotnych kontrahentów? Co jeśli zatrudnimy nieuczciwą osobę i damy jej dostęp do poufnych danych, a potem okaże się, że nasza baza klientów trafiła do konkurencji? Czy naszą firmę stać na takie bezsensowne koszty?

Nie czekaj – sprawdź już teraz!

Łatwo zauważyć, że dużo bezpieczniej jest zainwestować w sprawdzenie potencjalnego pracownika niż później borykać się z konsekwencjami zatrudnienia osoby niekompetentnej. Usługi uwierzytelnienia nadesłanego CV świadczy firma Verificators. Jeśli chcesz sprawdzić swoich aplikantów, bądź też masz podejrzenia co do osoby, która już u Ciebie pracuje, skontaktuj się z naszymi ekspertami.