Kto chce marnować pieniądze na nieodpowiednich ludzi? Lepiej inwestować w sprawdzonego pracownika!

Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością poniesienia dużych kosztów, w postaci comiesięcznych składek. W związku z trwającymi pracami nad reformą systemu emerytalnego, od stycznia 2019 roku mają obowiązywać nowe przepisy wprowadzające pracownicze plany kapitałowe (PPK). Program obejmie ponad 11 milionów Polaków, 9 milionów z sektora prywatnego i 2 miliony z sektora publicznego. Dotyczyć to będzie zarówno osób pracujących na podstawie umów o pracę, jak również te zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

„Nowe zasady będą obowiązywały wszystkich pracodawców, nawet tych, którzy zatrudniają tylko jedną osobę. Zleceniodawcy będą musieli podpisać umowy z odpowiednimi funduszami, a swoim podwładnym zaoferować PPK. System ten samoczynnie obejmie pracowników. Ich subskrypcja do pojedynczego (lub wielu) PPK nastąpi automatycznie. Zatrudniony będzie mógł zrezygnować z programu w każdej chwili, jednak po czterech latach zostanie on jeszcze raz objęty takim programem, po czym będzie mógł z niego ponownie zrezygnować.

Minimalna składka pracownika wyniesie 2% jego wynagrodzenia. Osoby, które zarabiają poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia, będą mogły obniżyć wysokość składek do 0,5%. Jeśli zatrudniony zechce zaoszczędzić więcej, będzie mógł odłożyć kolejne 2%. Pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia składki w wysokości 1,5% wynagrodzenia, a także będzie mógł odprowadzić dodatkową składkę w wysokości 2,5%. Całkowita minimalna składka wyniesie zatem od 3,5% (2% w przypadku osób o najniższych zarobkach) do nawet 8%. Swój wkład do funduszu wniesie również Skarb Państwa (SP) w postaci tzw. „dopłaty powitalnej”, w ramach której przekaże 250 złotych na konto każdego pracownika. Co roku będzie obowiązywała tzw. „dopłata lojalnościowa”, która w 2019r. wyniesie 240 złotych.”

W związku z powyższym, przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydata i opłacaniu go już jako pracownika, sprawdź, czy możesz mu zaufać i inwestować w niego dodatkowe składki. Korzystając z usługi Background Screening można zweryfikować informacje zawarte w CV potencjalnego pracownika.

E: office@screening.pl

Warto zajrzeć na: www.verificators.com

Źródło: HR Polska