Zastanawia Cię kwestia uczciwości Twoich pracowników? Podejrzewasz, że pracownik ukrywa coś przed Tobą, jednak nie wiesz jak to sprawdzić?

Najprostsze rozwiązania są zazwyczaj najlepsze. Zatem proste działanie jakim jest pre-employment screening oraz cykliczne monitorowanie już zatrudnionych pracowników, pozwala na zaszczepianie i utrwalanie przestrzegania zasad etyki w biznesie, a co za tym idzie zwiększanie poziomu bezpieczeństwa firmy.


Zaplanowany w czasie monitoring pracowników, niczym standardowe oceny okresowe, dają pracodawcy orientację czy pracownik zachował rzetelność, profesjonalizm i lojalność wobec firmy. Jest to niezwykle istotne w branżach szczególnie narażonych na nadużycia związane z pojawieniem się konfliktu interesów, łamaniem tajemnic biznesowych czy nieprzestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji.


Warto śledzić dobre praktyki płynące od firm zachodniego pochodzenia, które cyklicznie, co kilka lat poddają swoich pracowników takim weryfikacjom. Za pomocą takich działań przedsiębiorcy zdobywają pewność, że ich biznes nie niszczeje od środka oraz, że zatrudniają zaufane osoby, które nie wchodzą w wątpliwe prawnie sytuacje. Monitoring powinien więc obejmować obszary takie jak rejestry karne, weryfikacja zadłużenia, media research, sprawdzenie, czy pracownik nie prowadzi równolegle działalności gospodarczej, a także weryfikację ewentualnych powiązań kapitałowo-osobowych w konkurencyjnych podmiotach.


Czy warto podejmować wysiłek? Oczywiście, że tak!


Zasada ‚ufam, ale sprawdzam’ w świecie biznesu jest jak najbardziej uzasadniona. W praktyce wciąż niestety krótkowzroczne postrzeganie działań prewencyjnych jako zbędnych kosztów, przynosi w późniejszej fazie rozwoju firmy szereg strat materialnych, finansowych jak i wizerunkowych. W sytuacjach kiedy z firmy zaczyna w niewyjaśniony sposób wyciekać majątek, niejednokrotnie śledztwo rozpoczyna się od dogłębnego sprawdzenia podejrzanych pracowników, co równie często pozwala na szybsze rozwiązanie sytuacji i walkę z jej konsekwencjami. Niestety w takich przypadkach traci się podwójnie, zarówno z powodu strat związanych z nadużyciami, oraz ze względu na kosztowne działania realizowane już po zaistniałej sytuacji kryzysowej. Natomiast prewencyjny, cykliczny monitoring pracowniczy pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko nadużyć wewnętrznych i korupcji menadżerskiej, a jednocześnie jest znacznie tańszy niż działania post factum.


Monitoring pracowniczy jest zatem usługą kierowaną do świadomych przedsiębiorców. W pierwszej kolejności do tych, którzy włączają background screening w procesie rekrutacji, a następnie do tych, którzy w przeszłości doświadczyli często długofalowych i trudnych konsekwencji wynikających z nadużyć pracowniczych. Dla reszty natomiast byłoby dobrze, aby na podstawie obserwacji takich przypadków, przekalkulowali czy i jakie ryzyko czyha na ich przedsiębiorstwo. Oczywiście, nie można popadać w skrajności i krzywdząco zakładać, że każdy pracownik jest potencjalnie niebezpieczny dla firmy. Rzecz natomiast w tym, że osoba uczciwa i lojalna, nie będzie miała nic do ukrycia przed pracodawcą, a więc także monitoring nie będzie stwarzał dla niej problemów. Wielu przedsiębiorców doskonale wie, że wystarczy tylko jeden nieuczciwy pracownik, żeby doprowadzić do szeregu nadużyć, a nawet zachwiać stabilną pozycję firmy. Budując zatem politykę bezpieczeństwa i etyki przedsiębiorstwa, bardzo ważną kwestią jest zadbanie o to, aby na stałe zagościł w niej cykliczny monitoring pracowników.


Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Zaplanowany świadomie monitoring już zatrudnionych pracowników, podobnie jak pre-eployment screening, działa jeszcze przed przeprowadzeniem samego procesu. Świadomość, że zostanie się poddanym weryfikacjom uświadamia, że nieetyczne działania zawsze będą wykrywane i niwelowane, tak więc kandydat czy pracownik kilka razy przemyśli i sprawdzi informacje, które przekazuje pracodawcy.

 

E: office@screening.pl

Warto zajrzeć na: https://verificators.com/