Według sondażu Career Builder* 41% pracodawców w USA oszacowało, że koszty zatrudnienia nieodpowiednich osób wyniosły co najmniej 25 000 dolarów w ciągu ostatniego roku.


Kolejne 24% spośród ankietowanych ocenia straty nawet na kwotę 50 000 dolarów w skali roku.

Skąd takie kwoty? Liczby mówią same za siebie: 67% spośród pracowników nie przykłada staranności w celu dostarczenia odpowiedniej jakości pracy,  59% przejawia negatywne postawy wobec pracy, 54% wykazuje problemy z frekwencją,  44% jest powodem skarg klientów,  44% nie dotrzymuje ustalonych terminów.

To tylko kilka powodów, które składają się na wyżej wspomniane sumy. Niestety może ich być znacznie więcej, jednak dzięki odpowiedniej prewencji, jaką jest metoda background screening możesz uchronić się przed takimi zagrożeniami. Uzyskanie potwierdzenia danych zawartych w CV kandydata, pozyskanie referencji z  poprzednich miejsc pracy czy informacji o niekaralności, to koszt zdecydowanie bardziej warty poniesienia, niż narażanie się na pokaźne straty zarówno finansowe jak i reputacyjne.


*http://thehiringsite.careerbuilder.com/2012/12/13/cost-of-a-bad-hire/