W dzisiejszych czasach dobro firmy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy.


Dlatego też sprawdzenia pracownicze są kluczowym zagadnieniem w  procesie rekrutacji i doboru odpowiedniego pracownika.

Background check pozwalaja na zatrudnienie kompetentnych i wiarygodnych osób. Stały się one międzynarodowym standardem rekrutacji,  który skutecznie eliminuje szereg zagrożeń. Wybór niewłaściwej osoby może narazić firmę na straty finansowe, utratę reputacji, czy też ujawnienie tajnych informacji.

W odpowiedzi na te problemy firma Screening.pl wprowadziła usługę zapewniającą Państwa firmie pełne bezpieczeństwo. Zakres weryfikacji jest ściśle dostosowany do potrzeb Klientów i obejmuje wiele aspektów, m.in.:

  • weryfikację edukacji,
  • weryfikację kwalifikacji zawodowych,
  • weryfikację dotychczasowego zatrudnienia,
  • referencje zawodowe i osobiste,
  • identyfikację przeszłości kryminalnej,
  • sprawozdania medialne,
  • weryfikację dyplomów i uprawnień,
  • przynależność do organizacji i stowarzyszeń.

Screening.pl zajmuje się weryfikacją zarówno osób już zatrudnionych, jak i kandydatów na stanowiska. Nasze usługi gwarantują wysoki zakres bezpieczeństwa, ponieważ są dostosowane do wszystkich rodzajów rekrutacji.