Nie ufasz kandydatom lub chcesz być pewny swoich pracowników o niekaralności?

Ustawa z dnia 12 czerwca 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. poz. 1130) pozwala Ci od 27 czerwca 2018 r. na uzyskanie zaświadczenia o niekaralności kandydata lub pracownika pod warunkiem, że działasz w branży finansowej.

Nowa ustawa ma na celu „stworzenie podstaw umożliwiających ochronę własności podmiotów sektora finansowego oraz ich klientów przez zapobieżenie nadużyciom i w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa obrotu”. Ponadto ułatwieniem jest fakt, że sprawdzenie karalności kandydata może zostać wykonane przez firmę zewnętrzną zajmującą się pre-employment screeningiem. Oczywiście po dopełnieniu wszelkich formalności prawnych w stosunku do kandydata i zleceniodawcy.

Według obowiązującego prawa zaświadczenie o niekaralności można pobrać raz na 12 miesięcy oraz przy zmianie stanowiska pracy na takie, na którym pracodawca może żądać ujawnienia takich informacji.

Nowa zalegalizowana praktyka tzw. criminal check jest częścią background sreeningu oferowanego przez naszą firmę (screening.pl), czyli narzędzia pozwalającego na zmniejszenie ryzyka zatrudnienia osoby podającej fałszywe informacje w procesie rekrutacji. Jest to najbezpieczniejsza forma procesu weryfikacji informacji podanych przez ubiegającego się o pracę.

Masz pytania dotyczące nowej ustawy? Zgłoś się do nas, z przyjemnością wyjaśnimy na czym polega nowa ustawa i w jaki sposób może być realizowana przez podmiot trzeci.